Zmieniamy
nasz REGION
dla lepszej
przyszłości

O NAS

DANE TELEADRESOWE

email:
strona internetowa:

DANE REJESTROWE

WŁADZE

Zarząd:

Komisja rewizyjna:

Dodatkowe informacje:

ORGANIZACJE SPORTOWE

Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner

OSOBA DO KONTAKTU

PO CO JESTEŚMY

Cele statutowe:

 • Rozwijanie sportu amatorskiego i wyczynowego w środowisku lokalnym i regionie
 • Krzewienie wiedzy, budowanie świadomości na temat zdrowego , aktywnego trybu życia
 • Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Aktywizacja postaw prospołecznych i pro przedsiębiorczych w środowisku lokalnym i regionie
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez
  – Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
  – Prowadzenie działalności w zakresie sportu, r ekreacji i turystyki
  – Szkolenie dzieci, młodzieży, kadr trenersko-instruktorskich
  -Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze
  – Wspieranie prac badawczych i rozwojowych w zakresie sportu i rekreacji
  – Promocję i działalność informacyjną

Dotychczas MTS Winner zajmował się przede wszytym organizacją sekcji siatkówki mężczyzn – od szkół podstawowych do kategorii seniora. Od nowego sezonu rozgrywek siatkarze zostali przeniesieni do Miejskiego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice, a MTS Winner zapewnia im opiekę organizatorską podczas meczy i rozgrywek oraz obsługę biurową.

NASZE DZIAŁANIA

 • MTS Winner od początku swojej działalności współpracował z Gminą Czechowice-Dziedzice w zakresie realizacji zadań zleconych oraz organizacji sekcji siatkówki męskiej. W 2013 roku sekcja została przeniesiona do MKS Czechowice-Dziedzice.
 • W 2013 roku zespół osób z MTS Winner na zlecenie Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice opracował Strategię Rozwoju Sportu w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2014 -2020.
 • W tym samym roku przystąpiono także do realizacji operacji w ramach środka „Przenoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Zrealizowano zadanie pt: „Rozwój usług poprzez zakup urządzeń do badań sportowców oraz diagnostyki i wskazań do właściwego żywienia i poprawy sprawności fizycznej”.
 • 7 września 2014 roku przy współpracy z Komendą Hufca w Czechowicach-Dziedzicach, MKS Czechowice-Dziedzice, przy udziale sponsorów oraz patronacie Burmistrza Czechowic-Dziedzic, MTS Winner organizuje I Nadwiślański Rajd Przygodowy.

Więcej informacji na stronie www.nadwislanskirp.pl

GALERIA

GALERIA

ZOBACZ RÓWNIEŻ Inne organizacje o tym profilu
ORGANIZACJE SPORTOWEOSOBA DO KONTAKTU*

*Na ten adres będą wysyłane zaproszenia i informacje o prowadzonych działaniach.


O NAS
Dane teleadresowe

Dane rejestrowe

Zarząd

Komisja rewizyjna
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.

Profil organizacji pojawi się na stronie po weryfikacji przez Administratora.

Skip to content