Zmieniamy
nasz REGION
dla lepszej
przyszłości

O NAS

DANE TELEADRESOWE

email:
strona internetowa:

DANE REJESTROWE

WŁADZE

Zarząd:

Komisja rewizyjna:

Dodatkowe informacje:

ORGANIZACJE SPORTOWE

MKS Czechowice-Dziedzice

OSOBA DO KONTAKTU

PO CO JESTEŚMY

Cele statutowe:

  • Prowadzenie dzielności w zakresie kultury fizycznej
  • Propagowanie idei fair play, zarówno wśród zawodników jak i kibiców
  • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia
  • Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, głównie na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
  • Organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji wśród osób niepełnosprawnych
  • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz administracyjnych i samorządowych
  • Koordynowanie działań członków Stowarzyszenia w zakresie rozwoju i funkcjonowania sportu
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej
  • Organizowanie zawodów, imprez sportowych, obozów i zgrupowań szkoleniowych
  • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na wsparcie działalności statutowej

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice prowadzi swoją działalność w zakresie kultury fizycznej poprzez jej rozpowszechnianie na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. MKS prowadzi działalność szkoleniową, organizuje zawody, imprezy sportowe, obozy i zgrupowania szkoleniowe. Jedną z najważniejszych działalności statutowych klubu jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportów rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców miasta i okolic. Stowarzyszenie stara się regularnie wspierać swoich zawodników stypendiami sportowymi dla najlepszych. Klub aktywnie współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań.

NASZE DZIAŁANIA

MKS Czechowice-Dziedzice od początku swojej działalności współpracuje z Gminą Czechowice- Dziedzice w zakresie realizacji zadań zleconych. Zorganizowanych zostało 5 sekcji sportowych: kajakarstwo, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy oraz pływnie. Co roku organizowane są obozy sportowe dla utalentowanej młodzieży, turnieje i zawody aktywizujące społeczeństwo do aktywności fizycznej. Co roku bierzemy udział w wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy. Finał WOŚP, Dzień Dziecka „Zapaleńcy” i inne.

GALERIA

GALERIA

ORGANIZACJE SPORTOWEOSOBA DO KONTAKTU*

*Na ten adres będą wysyłane zaproszenia i informacje o prowadzonych działaniach.


O NAS
Dane teleadresowe

Dane rejestrowe

Zarząd

Komisja rewizyjna
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.

Profil organizacji pojawi się na stronie po weryfikacji przez Administratora.

Skip to content