Zmieniamy
nasz REGION
dla lepszej
przyszłości

O NAS

DANE TELEADRESOWE

email:
strona internetowa:

DANE REJESTROWE

WŁADZE

Zarząd:

Komisja rewizyjna:

Dodatkowe informacje:

ORGANIZACJE CHARYTATYWNE RELIGIJNE

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Nr 1

OSOBA DO KONTAKTU

PO CO JESTEŚMY

Misja
Udzielanie pomocy duchowej i materialnej osobom najbardziej potrzebującym, chorym i ubogim.

Zakres prowadzonej działalności statutowej:

 • prowadzenie punktu z odzieżą używaną
 • udzielanie pomocy doraźnej (zakup odzieży, leków, żywności)
 • wydawanie paczek i bonów z okazji świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
 • organizowanie kolonii letnich dla dzieci w wieku szkolnym
 • organizowanie wigilii dla osób samotnych
 • organizowanie Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Uśmiech dziecka”
 • organizowanie Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej
 • prowadzenie Świetlicy Profilaktycznej dla dzieci w wieku szkolnym
 • organizowanie półkolonii oraz zimowiska dla dzieci w wieku szkolnym
 • prowadzenie banku żywności, w tym:
  – wydawanie chleba pozyskiwanego od miejscowych piekarzy
  – realizacja programu PEAD tj. dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE od kwietnia 2010 r.
  – organizowanie koncertów charytatywnych
  – udzielanie stypendium dla studentów z rodzin mniej zamożnych pod nazwą „Stypendium Rejenta”.
 • działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących itp.,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Towarzystwa,
 • tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • niesienie pomocy materialnej najuboższym m.in. osobom starszym, samotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom itp.,
 • udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego oraz w innych dziedzinach w zależności od predyspozycji i umiejętności członków,
 • prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej w formie świetlic, ognisk profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych,
 • organizowanie różnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych,
 • prowadzenie i pomaganie w prowadzeniu punktów wydawania posiłków, artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym,
 • organizowanie i prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i kościołem w zakresie
  – prowadzenia działań profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych patologii życia społecznego,
  – pobudzania i wyzwalania inicjatyw mających na celu wytrącanie z obojętności na potrzeby bliźnich.

NASZE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie działa od 1991 roku, pomagając potrzebującym i czyni to poprzez:

 • prowadzenie Świetlicy Profilaktycznej dla dzieci w wieku szkolnym,
 • organizację dla dzieci wypoczynku letniego: jeden turnus kolonii i półkolonii oraz ferii zimowych,
 • organizację Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka”,
 • organizację Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej,
 • prowadzenie punktu pomocy doraźnej, w którym cztery razy w tygodniu wydawane jest pieczywo przekazywane przez miejscowych piekarzy i PSS „Społem” oraz żywność, pozyskiwaną z innych źródeł,
 • prowadzenie punktu z odzieżą używaną, który czynny jest dwa razy w tygodniu oraz prowadzenie rejestracji osób zainteresowanych otrzymaniem sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, przekazywanego przez ofiarodawców,
 • udzielanie stypendium dla studentów z rodzin mniej zamożnych pod nazwą „Stypendium Rejenta”,
 • wydawanie produktów żywnościowych w ramach programu PEAD,
 • udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.

GALERIA

GALERIA

ZOBACZ RÓWNIEŻ Inne organizacje o tym profilu
ORGANIZACJE CHARYTATYWNE RELIGIJNEOSOBA DO KONTAKTU*

*Na ten adres będą wysyłane zaproszenia i informacje o prowadzonych działaniach.


O NAS
Dane teleadresowe

Dane rejestrowe

Zarząd

Komisja rewizyjna
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.

Profil organizacji pojawi się na stronie po weryfikacji przez Administratora.

Skip to content