Zmieniamy
nasz REGION
dla lepszej
przyszłości

O NAS

DANE TELEADRESOWE

email:
strona internetowa:

DANE REJESTROWE

WŁADZE

Zarząd:

Komisja rewizyjna:

Dodatkowe informacje:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OSP Kaniów

OSOBA DO KONTAKTU

PO CO JESTEŚMY

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi oraz innymi podmiotami,
 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
  działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie ludności o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
 • organizowanie pożarniczego wychowania dzieci i młodzieży.
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie ratownictwa wodnego i lodowego
 • udzielanie wsparcia technicznego oraz zabezpieczanie wszelkiego rodzaju imprez na akwenach wodnych
  nauka pływania dla dzieci i młodzieży z gminy i środowiska
 • stałe doskonalenie własnych umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, lodowego, technicznego, sanitarnego i pożarowego

NASZE DZIAŁANIA

 • Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
 • Cykliczna organizacja drzwi otwartych strażnicy
 • Cykliczna organizacja uroczystości strażackich
 • Cykliczna organizacja turniejów tenisa stołowego
 • Cykliczna akcja roznoszenia kalendarzy w sołectwie
 • Organizacja turniejów piłki nożnej
 • Zabezpieczanie imprez na akwenach wodnych
 • Udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

GALERIA

ZOBACZ RÓWNIEŻ Inne organizacje o tym profilu
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNAOSOBA DO KONTAKTU*

*Na ten adres będą wysyłane zaproszenia i informacje o prowadzonych działaniach.


O NAS
Dane teleadresowe

Dane rejestrowe

Zarząd

Komisja rewizyjna
Formularz został wysłany.
Dziękujemy.

Profil organizacji pojawi się na stronie po weryfikacji przez Administratora.

Skip to content